На холдинга/ Фирмата-майка

 • 2013 Информация за периода от 1.07.2012 до 30.06.2013 DOWNLOAD PDF
 • 2013 Информация за периода от 1.07.2012 до 31.03.2013 DOWNLOAD PDF
 • 2013 Информация за периода от  1.07.2012 до 31.12.2012 DOWNLOAD PDF
 • 2012
  Информация за периода от  1.07.2012 до 30.09.2012
  DOWNLOAD PDF
 • 2012 Информация за периода от 1.07.2011 до 30.06.2012 DOWNLOAD PDF
 • 2012 Информация за периода от 1.07.2011 до 31.03.2012 DOWNLOAD PDF
 • 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2011 - 31.12.2011 DOWNLOAD PDF
 • 2011 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2011 - 30.09.2011 DOWNLOAD PDF
 • 2011 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2010 - 30.06.2011 DOWNLOAD PDF
 • 2011 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2010 - 31.03.2011 DOWNLOAD PDF
 • 2011 Инфрмация за периода 1.07.2010 - 31.12.2010 DOWNLOAD PDF