Ομίλου-Μητρικής

 • 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2012 - 30.06.2013 DOWNLOAD
 • 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2012 - 31.03.2013 DOWNLOAD
 • 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2012 - 31.12.2012 DOWNLOAD
 • 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2012 - 30.09.2012 DOWNLOAD
 • 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2011 - 30.06.2012 DOWNLOAD
 • 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2011 - 31.03.2012 DOWNLOAD
 • 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2011 - 31.12.2011 DOWNLOAD
 • 2011 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2011 - 30.09.2011 DOWNLOAD
 • 2011 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2010 - 30.06.2011 DOWNLOAD
 • 2011 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2010 - 31.03.2011 DOWNLOAD
 • 2011 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2010 - 31.12.2010 DOWNLOAD