На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2009 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2008 до 31.12.2008 DOWNLOAD PDF
  • 2008 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2007 до 31.12.2007 DOWNLOAD PDF
  • 1905 Interim Financial Statements for the 9 months of 2006/2007 DOWNLOAD PDF