Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει, με βάση το Ν.3556/2007, ότι το ποσοστό που κατέχει άμεσα η μέτοχος “American Funds Insurance Series Global Small Capitalization fund”, έχει κατέλθει του ορίου 5% από τις 14 Ιανουαρίου 2010, όπως γνωστοποίησε με επιστολή της στις 15 Ιανουαρίου 2010. Σύμφωνα με την γνωστοποίηση η συμμετοχή της “American Funds Insurance Series Global Small Capitalization fund” στις 14 Ιανουαρίου 2010 μεταβλήθηκε από 6.623.735 μετοχές (ποσοστό 5,10%) σε 6.196.770 μετοχές της εταιρείας(ποσοστό 4,77%), των οποίων τα δικαιώματα ψήφου έχουν μεταβιβαστεί με πληρεξούσιο στην επενδυτική της σύμβουλο «Capital Research and Management Company”