Ανακοίνωση

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει ότι:
Η κ. Αικατερίνη Μαρία Παπαευαγγέλου, προέβη στη σύσταση Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, με συνδικαιούχο τον πατέρα της κ. Ευάγγελο Παπαευαγγέλου, Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., στην οποία την 2.5.2012, ο πατέρας της εισέφερε συνολικά 1.971.727 μετοχές του της εταιρείας, εκ μεταφοράς από την προσωπική επενδυτική μερίδα του.
Η κ. Μαρία Παπαευαγγέλου, προέβη στη σύσταση Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, με συνδικαιούχο τον πατέρα της κ. Ευάγγελο Παπαευαγγέλου, Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., στην οποία την 2.5.2012, ο πατέρας της εισέφερε συνολικά 1.971.727 μετοχές του της εταιρείας, εκ μεταφοράς από την προσωπική επενδυτική μερίδα του.