Ενημέρωση για αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 12.12.2014

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Jumbo πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 15:00.

 

Δείτε την ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.