Γενικές Συνελεύσεις

 • 18-10-2023 Ανακοίνωση για την Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Διαβάστε Περισσότερα
 • 21-09-2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 18.10.2023 Διαβάστε Περισσότερα
 • 06-07-2023 Ενημέρωση για τις Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας Διαβάστε Περισσότερα
 • 14-06-2023 Τακτική Γενική Συνέλευση 05.07.2023 Διαβάστε Περισσότερα
 • 09-03-2023 Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Διαβάστε Περισσότερα
 • 08-02-2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 08.03.2023 Διαβάστε Περισσότερα
 • 06-05-2022 Ενημέρωση για τις Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Διαβάστε Περισσότερα
 • 12-04-2022 Ετήσια Γενική Συνέλευση 05.05.2022 Διαβάστε Περισσότερα
 • 20-01-2022 Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Διαβάστε Περισσότερα
 • 27-12-2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19.01.2022 Διαβάστε Περισσότερα
 • 16-06-2021 Ενημέρωση για τις Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»


  Διαβάστε Περισσότερα