Γενικές Συνελεύσεις

  • 10-05-2012 Ετήσια Γενική Συνέλευση 1 Νοεμβρίου 2012 Διαβάστε Περισσότερα
  • 10-11-2011 Ετήσια Γενική Συνέλευση 3 Νοεμβρίου 2011 Διαβάστε Περισσότερα
  • 11-04-2011 Annual General Meeting November 3, 2011 Διαβάστε Περισσότερα
  • 11-03-2011 Ενημέρωση για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 03.11.2011 Διαβάστε Περισσότερα
  • 16-11-2010 Σχέδιο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης 8.12.2010 DOWNLOAD PDF
  • 16-11-2010 Πρόσκληση των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση DOWNLOAD PDF
  • 16-11-2010 Διαδικασία για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως ή μέσω Αντιπροσώπων DOWNLOAD PDF
  • 16-11-2010 Εντυπο διορισμού πληρεξούσιου-αντιροσώπου για τη συμμετοχή και ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8 Δεκεμβρίου 2010 DOWNLOAD PDF
  • 16-11-2010 Ειδικά δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων πριν από κάθε Γενική Συνέλευση DOWNLOAD PDF
  • 16-11-2010 Γνωστοποίηση Δικαιωμάτων Ψήφου Διαβάστε Περισσότερα