Ενημέρωση για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 17.10.2014

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Jumbo πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 16:00.

 

Δείτε την ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.