Μέρισμα 1997-2004

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
07.01.1998 Μέρισμα χρήσης 1.7.1996-30.6.1997 (δρχ. 25).
Πληρωμή μερίσματος από 07.01.1998.
ΓΣ 12.12.1997
08.02.1999 Μέρισμα χρήσης 1.7.1997-30.6.1998 (δρχ. 25).
Πληρωμή μερίσματος από 8.2.1999
ΓΣ 11.12.1998
11.10.1999 Μέρισμα χρήσης 1.7.1998-30.6.1999 (δρχ. 35).
Πληρωμή μερίσματος από 8.12.1999.
ΓΣ 11.10.1999
18.12.2000 Μέρισμα χρήσης 1.7.1999-30.6.2000 (δρχ. 15).
Πληρωμή μερίσματος από 28.12.01-30.06.01
Γ.Σ.18.12.2000
12.10.2001 Μέρισμα χρήσης 1.7.2000-30.06.2001 (δρχ. 25).
Πληρωμή μερίσματος από 3.12.2001
ΓΣ 12.10.2001
14.11.2002 Μέρισμα χρήσης 1.7.2001-30.06.2002 (euro 0.10)
Πληρωμή μερίσματος από 03.01.2003
ΓΣ 14.11.2002
17.12.2003 Μέρισμα χρήσης 1.7.2002-30.06.2003 (euro 0.12)
Πληρωμή μερίσματος από 09.02.2004
ΓΣ 17.12.2003
24.11.2004 Μέρισμα χρήσης 1.7.2003-30.06.2004 (euro 0.17)
Πληρωμή μερίσματος από 10.01.2005