Ανακοίνωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Jumbo A.E.Ε. κατά τη συνεδρίαση του της 31/10/2018 αποδέχθηκε τη παραίτηση του κ. Παπαευαγγέλου Ευάγγελου (Αναπληρωτή Αντιπροέδρου) και αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του, με επταμελή σύνθεση, μέχρι τη λήξη της θητείας του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, υπό την επταμελή σύνθεσή του, ως εξής:
Α. Τέσσερα (4) Εκτελεστικά μέλη:
1. Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, Πρόεδρος.
2. Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, δικηγόρος, Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Σοφία Βακάκη του Απόστολου-Ευάγγελου, ιδιωτική υπάλληλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Β. Τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
1. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, οικονομολόγος.
2. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος.
3. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, φορολογικός σύμβουλος.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε μέλη του και σε υπαλλήλους της εταιρείας.