Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007-23.06.2015

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κα Μαρία Χριστίνα Παπαευαγγέλου θυγατέρα του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προέβη την 19.6.2015 σε αγορά 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 301.879,18 Ευρώ και την 22.6.2015 προέβει σε αγορά 17.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 107.820,76 Ευρώ.