На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2007 Financial Statements for the FY 2007 DOWNLOAD
  • 2007 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1.06.2006 - 31.03.2007 DOWNLOAD
  • 2007 Информация за периода 1.07 - 31.12.2006 DOWNLOAD
  • 2007 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2006 - 2007 DOWNLOAD
  • 2007 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2006 - 2007 DOWNLOAD