На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2011 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2011 - 30.09.2011 DOWNLOAD
  • 2011 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2010 - 30.06.2011 DOWNLOAD
  • 2011 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2010 - 31.03.2011 DOWNLOAD
  • 2011 Инфрмация за периода 1.07.2010 - 31.12.2010 DOWNLOAD
  • 2011 Отчет за шестмесечие за периода от 1.07.2010 до 31.12.2010 DOWNLOAD
  • 2011 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2010 - 2011 DOWNLOAD
  • 2011 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2010 - 2011 DOWNLOAD
  • 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 - 2011 DOWNLOAD