На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2016 Информация за периода  1.07.2015 - 30.06.2016 DOWNLOAD
  • 2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015/2016 DOWNLOAD
  • 2016 Информация за периода 1.07.2015 - 31.12.2015 DOWNLOAD
  • 2016 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2015 - 31.12.2015 DOWNLOAD