На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2009 Информация за периода 1.07.2009 - 30.09.2009 DOWNLOAD
  • 2009 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2008 - 30.06.2009 DOWNLOAD
  • 2009 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2008 - 31.03.2009 DOWNLOAD
  • 2009 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2008 до 31.12.2008 DOWNLOAD
  • 2009 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2008 - 2009 DOWNLOAD
  • 2009 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2008 - 2009 DOWNLOAD
  • 2009 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008 - 2009 DOWNLOAD