На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2015 Информация за периода 1.07.2015 - 30.09.2015  DOWNLOAD
  • 2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2015 - 2016 DOWNLOAD
  • 2015 DOWNLOAD
  • 2015 DOWNLOAD
  • 2015 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2014 - 2015 DOWNLOAD
  • 2015 Информация за периода от 1.07.2014 до 31.03.2015 DOWNLOAD
  • 2015 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2014 до 31.12.2014 DOWNLOAD
  • 2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2014/ 2015 DOWNLOAD