На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2010 Информация за периода 1.07.2010 - 30.09.2010 DOWNLOAD
  • 2010 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009 - 2010 DOWNLOAD
  • 2010 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2009 - 30.06.2010 DOWNLOAD
  • 2010 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2009 - 31.03.2010 DOWNLOAD
  • 2010 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2009 - 31.12.2009 DOWNLOAD
  • 2010 Отчет за шестмесечие за периода от 1.07.2009 до 31.12.2009 DOWNLOAD
  • 2010 Междинни финансови отчети за първототримесечие на  2009 - 2010 DOWNLOAD