На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2013 Информация за периода от 1.07.2013 до 30.09.2013 DOWNLOAD
  • 2013 Информация за периода от 1.07.2012 до 30.06.2013 DOWNLOAD
  • 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012/2013 DOWNLOAD
  • 2013 Информация за периода от 1.07.2012 до 31.03.2013 DOWNLOAD
  • 2013 Информация за периода от  1.07.2012 до 31.12.2012 DOWNLOAD
  • 2013 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2012 - 31.12.2012 DOWNLOAD
  • 2013 Междинни финансови отчети за първототримесечие на  2012/ 2013 DOWNLOAD
  • 2013 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2012 - 2013 DOWNLOAD