На холдинга/ Фирмата-майка

 • 2012
  Информация за периода от  1.07.2012 до 30.09.2012
  DOWNLOAD
 • 2012 Информация за периода от 1.07.2011 до 30.06.2012 DOWNLOAD
 • 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 - 2013 DOWNLOAD
 • 2012 Информация за периода от 1.07.2011 до 31.03.2012 DOWNLOAD
 • 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2011 - 31.12.2011 DOWNLOAD
 • 2012 Отчет нашестмесечие за периода от 1.07.2011 до 31.12.2011 DOWNLOAD
 • 2012 Междинни финансови отчети за първототримесечие на  2011/ 2012 DOWNLOAD
 • 2012 Междинни финансови отчети за първототримесечие на  2011 - 2012 DOWNLOAD
 • 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 - 2012 DOWNLOAD