На холдинга/ Фирмата-майка

 • 2015 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2014 - 2015 DOWNLOAD
 • 2015 Информация за периода от 1.07.2014 до 31.03.2015 DOWNLOAD
 • 2015 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2014 до 31.12.2014 DOWNLOAD
 • 2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2014/ 2015 DOWNLOAD
 • 2014 Информация за периода от 1.07.2014 до 31.12.2014 DOWNLOAD
 • 2014 Информация за периода от  1.07.2014 до 30.09.2014 DOWNLOAD
 • 2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013/2014 DOWNLOAD
 • 2014 Информация за периода от 1.07.2013 до 30.06.2014 DOWNLOAD
 • 2014 Информация за периода от 1.07.2013 - 31.03.2014 DOWNLOAD
 • 2014 Информация за периода от 1.07.2013 до31.12.2013 DOWNLOAD
 • 2014 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2013 до 31.12.2013 DOWNLOAD