На холдинга/ Фирмата-майка

 • 2014 Информация за периода от 1.07.2014 до 31.12.2014 DOWNLOAD
 • 2014 Информация за периода от  1.07.2014 до 30.09.2014 DOWNLOAD
 • 2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013/2014 DOWNLOAD
 • 2014 Информация за периода от 1.07.2013 до 30.06.2014 DOWNLOAD
 • 2014 Информация за периода от 1.07.2013 - 31.03.2014 DOWNLOAD
 • 2014 Информация за периода от 1.07.2013 до31.12.2013 DOWNLOAD
 • 2014 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2013 до 31.12.2013 DOWNLOAD
 • 2014 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2013 - 2014 DOWNLOAD
 • 2014 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2013/ 2014 DOWNLOAD
 • 2013 Информация за периода от 1.07.2013 до 30.09.2013 DOWNLOAD
 • 2013 Информация за периода от 1.07.2012 до 30.06.2013 DOWNLOAD