На холдинга/ Фирмата-майка

 • 2007 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1.06.2006 - 31.03.2007 DOWNLOAD
 • 2007 Информация за периода 1.07 - 31.12.2006 DOWNLOAD
 • 2007 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2006 - 2007 DOWNLOAD
 • 2007 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2006 - 2007 DOWNLOAD
 • 2006 Информация за периода  1.07.2006 - 30.09.2006 DOWNLOAD
 • 2006 Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1.07.2005 - 30.06.2006 DOWNLOAD
 • 2006 Ετήσιες Οικονομικές Κατάστασεις 01.07.2005 - 30.06.2006 DOWNLOAD
 • 2006 Информация за периода 1.07.2005 - 31.03.2006 DOWNLOAD
 • 2006 Информация за периода 1.07.2005 - 31.12.2005 DOWNLOAD
 • 2006 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2005 - 2006 DOWNLOAD
 • 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄εξάμηνο του 2005 - 2006 DOWNLOAD