Ομίλου-Μητρικής

 • 2008 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2007 - 2008 DOWNLOAD
 • 2007 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.06.2007 - 30.09.2007 DOWNLOAD
 • 2007 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1.07.2006 - 30.06.2007 DOWNLOAD
 • 2007 Οικονομικές Καταστάσεις 01.07.2006 - 30.06.2007 DOWNLOAD
 • 2007 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1.06.2006 - 31.03.2007 DOWNLOAD
 • 2007 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1.07 - 31.12.2006 DOWNLOAD
 • 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α τρίμηνο του 2006 - 2007 DOWNLOAD
 • 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2006 - 2007 DOWNLOAD
 • 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το α εξάμηνο του 2006 - 2007 DOWNLOAD
 • 2006 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2006 - 30.09.2006 DOWNLOAD
 • 2006 Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1.07.2005 - 30.06.2006 DOWNLOAD