Ομίλου-Μητρικής

 • 2006 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1.07.2005 - 31.12.2005 DOWNLOAD
 • 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2005 - 2006 DOWNLOAD
 • 2006 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2005 - 2006 DOWNLOAD
 • 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α τρίμηνο του 2005 - 2006 DOWNLOAD
 • 2005 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1.07.2005 - 30.09.2005 DOWNLOAD
 • 2005 01.07.2004 - 30.06.2005 DOWNLOAD
 • 2005 01.07.2004 - 30.06.2005 DOWNLOAD
 • 2005 01.07.2004 - 30.06.2005 DOWNLOAD
 • 2005 01.07.2004 - 31.03.2005 DOWNLOAD
 • 2005 01.07.2004 - 31.03.2005 DOWNLOAD
 • 2005 01.07.2004 - 31.12.2004 DOWNLOAD